1 Οκτ 2008

το μεταφορικό ισοδύναμο και το ισοδύναμο της απραξίας


Ο όρος "μεταφορικό ισοδύναμο" βασίζεται στην αρχή πως οι επιβάτες των θαλασσίων συγκοινωνιών θα πρέπει να πληρώνουν ό,τι και οι αντίστοιχοι των χερσαίων. Η αντιστοιχία γίνεται με την τιμή του τρένου και εφαρμόζεται στη Γαλλία και την Ισπανία από τη δεκαετία του 80. Εδώ ακόμα ανεχόμαστε τους λήσταρχους πλοιοκτήτες που χρεώνουν μέχρι 12 φορές περισσότερο τα σαπιοκάραβα και τα ταχύπλοά τους - ανεξαιρέτως.

Το θέμα ανακίνησε πρώτος ο δήμαρχος Τήλου Α. Αλειφέρης, αυτός ο ανίκανος, γραφικός, φιλομοφυλόφιλος, που τόλμησε να κάνει gay γάμο στο νησί του. Πέρα λοιπόν από τέτοια αντιχριστιανικά ολισθήματα ο δήμαρχος Τήλου είναι και μέλος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, καθώς και μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών.

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών έχει συσταθεί εδώ κι ενάμιση χρόνο από δημοτικές αρχές νησιών κάτω των 5.000 κατοίκων, κοινωνικούς φορείς και ιδιώτες. Μην αναζητήσετε την Αντίπαρο, γιατί ενώ θα όφειλε να είναι μέλος, στην πράξη απουσιάζει.

Ίσως γιατί θεωρούμε το νησί μας νησάρα, επομένως δεν ανήκουμε στα μικρά νησιά. Ίσως γιατί είμαστε ικανοποιημένοι με τα ακριβά φέρρυ μας που σταματάνε πριν τα μεσάνυχτα τους χειμερινούς μήνες. Ίσως πάλι γιατί δε μας σκοτίζουν λίγα ευρουλάκια παραπάνω που κοστίζει το εισιτήριο από όσο θα έπρεπε (υπολογίζεται 15 ευρώ η πραγματική αξία του εισιτηρίου βάσει του μεταφορικού ισοδυνάμου). Ίσως γιατί μας έφαγε η μιζέρια και η πόλωση της μετα-μανταλενικής γενιάς.

Αν ρίξει κανείς μια ματιά στους συμμετέχοντες στο 2ο Συνέδριο των Ελληνικών Μικρών Νησιών (Ιθάκη) ή στο 8ο Συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών (Ύδρα), που έγιναν πρόσφατα, θα καταλάβει πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει πάρει το ζήτημα αυτό, καθώς και άλλα ζητήματα και προβληματισμοί, κοινά ανάμεσα στα μικρά νησιά της χώρας μας και της Ευρώπης.
Έγινε ερώτηση στον αρμόδιο επίτροπο Μεταφορών της Ευρ. Ένωσης, που απάντησε πως το χιλιομετρικό κόστος της σιδηροδρομικής μεταφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον καθορισμό της τιμής του εισιτηρίου και στις θαλάσσιες μεταφορές στη χώρα μας. Άρα αναμένονται (;) εξελίξεις.


Διαβάστε παρακάτω:

2ο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών (26 και 27 Σεπτεμβρίου, Ιθάκη)

Τις θέσεις του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών σχετικά με το Μεταφορικό ισοδύναμο, παρουσίασε στο Συνέδριο των Ελληνικών Μικρών Νησιών στην Ύδρα ο δήμαρχος της Τήλου και μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών Αναστάσιος Αλιφέρης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:
«Οι κάτοικοι των νησιωτικών δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας καθώς και τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών που περνούν τις διακοπές τους σε αυτά τα νησιά υφίστανται μια εις βάρος τους μεταχείριση, που δεν επιτρέπει ούτε η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ούτε τα διεθνώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεκριμένα για την μεταφορά προσώπων στις θαλάσσιες συγκοινωνίες της Ελλάδας, πληρώνουν μέχρι και 1200% παραπάνω από τους υπόλοιπους Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι οι κάτοικοι ιδιαίτερα των μικρών νησιών που πρέπει να μετακινηθούν είτε για θέματα υγείας, παιδείας, εργασίας, ψυχαγωγίας, κ.τ.λ. πολλές φορές στερούνται και αυτών των υπηρεσιών λόγω κόστους μεταφοράς. Έχουμε υπηρεσίες με δυσμενή ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά αφού πληρώνουμε 12 φορές περισσότερο για μεταφορές με πλοία κακής ποιότητας, μικρής ταχύτητας και ακόμα μικρότερης μεταφορικής συχνότητας δρομολογίων. Το δικαίωμα όλων σε ίση μεταχείριση «το μεταφορικό ισοδύναμο» είναι άμεση επιτακτική ανάγκη γιατί είναι ο βασικότερος και αναγκαίος συντελεστής επιτυχίας των νησιωτικών πολιτικών, της εδαφικής συνοχής, προσπελασιμότητας και της σύγκλησης όλων δηλαδή των διακηρυγμένων πολιτικών της Ε.Ε.»Μετά από την ενημέρωση και τις εισηγήσεις αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και πάρθηκαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις :
1. Για το ζήτημα των μεταφορών:
Να χαρακτηρισθούν όλες οι γραμμές που συνδέουν, με τον οποιοδήποτε τρόπο, τα μικρά νησιά ως γραμμές Δημόσιας Υπηρεσίας. Να ισχύσει για τις γραμμές αυτές το «Μεταφορικό Ισοδύναμο», δηλαδή να πληρώνει ο επιβάτης του πλοίου το ίδιο αντίτιμο εισιτηρίου με αυτό που πληρώνει ο επιβάτης του σιδηροδρόμου και όχι μέχρι και 1230% επιβαρημένο, όπως μέχρι σήμερα συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις. Να θεωρηθεί Δημόσια Επένδυση η ναυπήγηση ή αγορά πλοίου που θα εξυπηρετεί αυτές τις γραμμές. Να συσταθεί Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, τον ΣΥΝΔΚΕ, την Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας . Η Επιτροπή αυτή θα επιβλέπει την εκπόνηση των αναγκαίων Μελετών Σκοπιμότητας για κάθε γραμμή «Δημόσιου Συμφέροντος», ώστε μετά από την επιστημονική προσέγγιση του θέματος και σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ολοκληρωθούν προτάσεις που θα εισηγούνται τρόπους συγχρηματοδότησης ( από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους) του «μεταφορικού ισοδυνάμου».

2. Να προταθεί θέση Υφυπουργού για τα μικρά νησιά.

3. Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της οργάνωσης των Δημοτικών Υπηρεσιών ανά συστάδα-ομάδα νησιών να υπάρξει κοινή οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών, των Τεχνικών και της Υπηρεσίας Προγραμματισμού.

4. Να αξιοποιηθεί το μοντέλο της τηλεϊατρικής της Τήλου.

5. Να γίνει το 3ο Συνέδριο του ΕΔΜΝ στην Σκύρο

6. Να γίνουν άμεσα μελέτες για τα νησιά αναφορικά με Δημογραφικά δεδομένα-με τις κλιματικές αλλαγές-το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας –εκπαίδευσης- τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ των νησιών κλπ.

7. Να συμμετάσχει το ΕΔΜΝ στον υπό σύσταση ΕΟΕΣ της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας μικρών νησιών.

8. Να γίνεται μεταξύ των νησιών ανταλλαγή καλών πρακτικών και πολιτιστική συνεργασία.

9. Συμμετοχή στο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

10. Τηλεόραση. Να καταβληθούν προσπάθειες δημιουργίας τηλεοπτικής εκπομπής με θέματα των Μικρών Νησιών.

11. Συνάντηση των Τοπικών Συμβουλίων Νέων στην Ύδρα

8ο Συνέδριο της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών (kasnas της Φινλανδίας, 9-11 Σεπτεμβρίου 2008)


Μεταξύ των σημαντικών αποφάσεων που κατέληξαν οι εκπρόσωποι των 9 Ευρωπαϊκών Χωρών (Γαλλία, Δανία, Ελλάδα Εσθονία, Σκοτία, Ιρλανδία, Ιταλία, Σουηδία, Φιλανδία), που συμμετείχαν στο Συνέδριο ήταν και οι ακόλουθες: Υιοθετούν την πρωτοβουλία του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών αναφορικά με το Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Θεωρούν ότι το εισιτήριο για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες δημοσίου συμφέροντος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε κόστος το αντίστοιχο σιδηροδρομικό (για την ίδια χιλιομετρική απόσταση). Αναλαμβάνει και η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών (ESIF) δράση για την οριστική λύση του ζητήματος. Έτσι θα προωθήσει το θέμα και στις Εθνικές κυβερνήσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται τα μέλη της, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενικές Διευθύνσεις των Επιτροπών της ΕΕ).

Ενδεικτικό της αποδοχής πού έτυχε η Ελληνική Πρωτοβουλία για το θέμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου είναι ότι στη διάρκεια του Συνέδριου:
-Ο Σύμβουλος του πρωθυπουργού της Φιλανδίας κ Jyri Ollila δήλωσε ότι το μεταφορικό ισοδύναμο για τους Φινλανδούς, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ως θέμα αρχής για τους Φινλανδούς θα το προωθήσουν και αυτοί από την πλευρά τους.
-Ο Σουηδός πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Bengt Almkvist σημείωσε ότι παρότι στη χώρα του είναι δωρεάν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις ολόψυχα υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή, αφού έχει συνέπειες στην μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών.
Άλλωστε και ο Γενικός Διευθυντής της Γ. Διεύθυνσης για την Περιφερειακή Πολιτική κ Dirk Ahner με το ίδιο κατ’αρχήν σκεπτικό είχε υιθετήσει την θέση ότι
το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι ζήτημα της Ε.Ε. και όχι μόνον ενός Κράτους – Μέλους.
Στο συνέδριο αυτό συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν και άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα (εδώ η απουσία του νησιού μας από το Δίκτυο Μικρών Νησιών πραγματικά "πονάει" ):


Τη δημιουργία δέκα θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων σε περιοχές των νησιών Αγκίστρι, Λειψοί, Υδρα, Χάλκη, Ιθάκη, Τήλος, Μαθράκι, Νίσυρος, Κύθνος, Σίκινος και τη θεσμοθέτηση ανακήρυξης ενός μικρού ευρωπαϊκού νησιού κατ' έτος ως «νησί του πολιτισμού» -για το 2008 αναδείχθηκε «πολιτιστικό νησί» η Υδρα- αποφάσισαν νησιώτες απ' όλη τη χώρα στο 7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του ESIF (European Small Islands Federation - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών) που πραγματοποιήθηκε στην Υδρα. Τη συνάντηση διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, το οποίο έχει στρατηγικό στόχο τα μικρά νησιά της Ευρώπης να χαρακτηριστούν και να κατοχυρωθούν θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ενωση ως μια περιφέρεια της Ευρώπης, με καθεστώς παρόμοιο των υπερπόντιων νησιών της Ευρώπης. Πανεπιστημιακοί, τοπικοί φορείς και επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό χαιρέτισαν και εισηγήθηκαν μεταξύ των άλλων: τη δημιουργία τράπεζας αίματος, μυελού των οστών και δωρητών οργάνων για τους κατοίκους των μικρών νησιών, αμέση καθιέρωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία με χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων, όπως δημιουργία «παιδικής - μαθητικής ιστοσελίδας» για την ανταλλαγή πληροφοριών-εμπειριών μεταξύ μαθητών / εκπαιδευτών, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (αναβαθμίδες - πεζούλες) και αξιοποίησή του με την καλλιέργεια παραδοσιακών προϊόντων και προώθησή τους στην τοπική αγορά, στις αγορές άλλων μικρών νησιών και στις αγορές των μικρών νησιών της Ευρώπης, άμεση ολοκλήρωση των χωροταξικών σχεδίων για τα νησιά, προσδιορίζοντας τη χρήση γης και του Κτηματολογίου. Ακόμη τη θεσμική και ουσιαστική κατοχύρωση της λειτουργίας των αλιευτικών καταφυγίων, συμμετοχή των Μικρών Νησιών στο Leader Αλιείας μέσω υποβολής σχετικών προτάσεων, ανάπτυξη θεματικού τουρισμού με ιδιαίτερο βάρος στον πολιτιστικό - οικολογικό και περιβαλλοντικό τομέα κ.ά.

περισσότερες πληροφορίες:

http://www.smallislands.eu/default.asp Το site του Δικτύου Μικρών Νησιών

http://www.skai.gr/print_article.php?id=91366 "Κρατική επιδότηση στα εισιτήρια"-άρθρο στο ΣΚΑΙ

http://www.pasok.gr/portal/gr/5000585/65935/print/131/1/showdoc.html Η επερώτηση προς τους αρμοδίους υπουργούς

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=31.07.2008,id=28169984 "Ελπίδες για εισιτήρια με το χιλιόμετρο" - άρθρο στην Ελευθεροτυπία

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=1364605 "Ζητούν ναύλα ίσα με τα χερσαία"

http://www.philoxenous.gr/detail3.php?id=4978 "Συμμαχούν τα μικρά νησιά της Ελλάδας" - άρθρο