2 Ιουν 2008

Στάση των Ευρωπαίων απέναντι στο κάπνισμα


Έρευνα του ευρωβαρόμετρου τον Μάιο του 2007, με θέμα «στάση των Ευρωπαίων απέναντι στο κάπνισμα», διαπίστωσε σημαντική μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2002, μολονότι 32% των Ευρωπαίων εξακολουθούν να είναι καπνιστές. Τα μεγαλύτερα ποσοστά βρίσκονται στην Ελλάδα με 42% και σε Λετονία, Ουγγαρία και Βουλγαρία με 36%. Η Σουηδία, με 18%, έχει τους λιγότερους καπνιστές.

Περίπου 88% των Ευρωπαίων υποστηρίζουν την απαγόρευση του καπνίσματος στα γραφεία, στους εσωτερικούς χώρους εργασίας και στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους, όπως τα αεροδρόμια, τα καταστήματα και το μετρό. Μεγάλη υποστήριξη έχει επίσης η απαγόρευση του καπνίσματος στα μπαρ και στα εστιατόρια.
Όλες οι χώρες της Ε.Ε. έχουν κάποιο είδος ρύθμισης για το κάπνισμα, αλλά το πεδίο εφαρμογής και ο χαρακτήρας της ρύθμισης εμφανίζει μεγάλες διαφορές.

Τι ισχύει στις χώρες της Ευρώπης

(η Ελλάδα απουσιάζει από τη λίστα γιατί δεν ισχύει τίποτα... Εμείς είμαστε πιο έξυπνοι εξάλλου και θα καπνίζουμε αρειμανίως για άλλα δυο χρονάκια... Να 'ναι καλά ο κ.Υπουργός και οι προκάτοχοί του για την πολιτική βούληση που επέδειξαν και επιδεικνύουν)

Ιρλανδία: Το Μάρτιο του 2004 έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που επέβαλε πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους, χώρους εργασίας, εστιατόρια και παμπ.

Αλβανία: Το 2006 εγκρίθηκε η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.

Αυστρία: Ισχύει πλήρης απαγόρευση σε δημόσιους χώρους και από το τέλος του 2007 απαγορεύεται το κάπνισμα στα εστιατόρια (προβλέπονται όμως ειδικοί χώροι για καπνιστές).

Βέλγιο :Από την 1η Ιανουαρίου 2006 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας (προβλέπεται η δημιουργία χώρων για καπνιστές). Από την 1η Ιανουαρίου 2007 επιτρέπεται το κάπνισμα σε χώρους των εστιατορίων, όπου όμως δεν σερβίρεται φαγητό.

Βουλγαρία: Το κάπνισμα σε όλους τους χώρους εργασίας απαγορεύεται από τον Ιανουάριο του 2005.

Κροατία: Το 2006 το κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι θα επικύρωνε νόμο κατά του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους (και στα μπαρ και τα εστιατόρια). Λόγω αντιδράσεων η κυβέρνηση υποχώρησε και επικεντρώνεται στην ενημέρωση του κοινού κατά του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Η νομοθεσία που απαγορεύει το κάπνισμα στους χώρους εργασίας δεν εφαρμόζεται πλήρως.

Κύπρος: Σύμφωνα με τη νομοθεσία (2002-2004) απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους και χώρους διασκέδασης, σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ιδιωτικά οχήματα, εάν μέσα βρίσκεται επιβάτης κάτω των 16 ετών. Προβλέπεται η ύπαρξη ξεχωριστών χώρων για καπνιστές σε χώρους διασκέδασης.

Τσεχία: Εχει εγκριθεί νομοθεσία για τον περιορισμό του καπνίσματος στα εστιατόρια και τους άλλους δημόσιους χώρους, η οποία προβλέπει δημιουργία ειδικών χώρων για καπνιστές.

Δανία: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύεται μόνο στα σχολεία και στα κυβερνητικά/δημόσια κτίρια/υπηρεσίες στα οποία έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό.

Μ. Βρετανία: Από τον Ιούλιο το κάπνισμα απαγορεύτηκε πλήρως σε όλους τους δημόσιους χώρους, τους χώρους εργασίας και διασκέδασης.

Εσθονία: Από τον Ιούνιο του 2005 το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους εργασίας και υπηρεσιών στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό. Από τον Ιούνιο του 2007 το κάπνισμα απαγορεύεται στα μπαρ, τα εστιατόρια, τα καφέ, και προβλέπονται ειδικοί χώροι για καπνιστές.

Φινλανδία: Από τον Ιούνιο του 2007, απαγορεύεται εντελώς το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς δημόσιους χώρους και τους χώρους διασκέδασης.

Γαλλία: Το Φεβρουάριο του 2007 απαγορεύτηκε το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους (συμπεριλαμβανομένων γραφείων και σχολείων). Η απαγόρευση θα επεκταθεί και στα εστιατόρια, τα κλαμπ και ορισμένα μπαρ το 2008.

Γερμανία: Το Μάρτιο του 2007 επιβλήθηκε νομοθεσία απαγόρευσης του καπνίσματος σε εστιατόρια και μπαρ (προβλέπονται χωριστοί χώροι για καπνιστές) αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις για μικρούς χώρους διασκέδασης.

Ουγγαρία:Η αντικαπνιστική νομοθεσία είναι αδύναμη στη χώρα.

Ισλανδία: Από τον Ιούνιο του 2007 εφαρμόζεται πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους, χώρους εργασίας και διασκέδασης.

Ιταλία: Το κάπνισμα στους χώρους εργασίας και διασκέδασης απαγορεύεται από το 2005 αλλά προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για χώρους καπνιστών.

Λετονία:Το κάπνισμα απαγορεύεται στους περισσότερους δημόσιους χώρους εργασίας και οι τοπικές αρχές έχουν τη δικαιοδοσία να το απαγορεύουν και σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους. Το κάπνισμα επιτρέπεται στους χώρους διασκέδασης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν χώροι για μη καπνιστές.

Λιθουανία: Πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος ισχύει από τον Ιανουάριο του 2007.

Λουξεμβούργο: Ισχύει πλήρης απαγόρευση στη διαφήμιση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα απαγορεύεται σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους. Για τους χώρους εργασίας, οι εργοδότες καλούνται να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται από το παθητικό κάπνισμα.

Μάλτα: Από το 2004 το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς χώρους - προβλέπονται όμως δωμάτια καπνιστών.

Ολλανδία: Πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος έχει επιβληθεί για όλους τους χώρους εργασίας. Το κάπνισμα επιτρέπεται σε χώρους διασκέδασης και προβλέπονται χώροι για καπνιστές.

Νορβηγία: Από το 2004 η νομοθεσία απαγορεύει το κάπνισμα στα μπαρ και τα εστιατόρια αλλά επιτρέπει καπνιστήρια στους εργασιακούς χώρους.

Πολωνία: Από το 2003, απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους εργασίας αλλά προβλέπονται χώροι για κάπνισμα.

Πορτογαλία: Δεν ισχύει απαγόρευση για μπαρ και εστιατόρια. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλες τα δημόσια κτίρια/γραφεία/υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, όπως επίσης και στους εσωτερικούς χώρους εργασίας. Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστούς χώρους για καπνιστές.

Ρουμανία: Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Μπαρ, εστιατόρια, κλαμπ πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστούς χώρους για καπνιστές και μη.

Σλοβακία: Από το 1990 οι εργοδότες στη Σλοβακία οφείλουν να απαγορεύουν το κάπνισμα σε χώρους στους οποίους εργάζονται μη καπνιστές. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Χώροι για μη καπνιστές είναι υποχρεωτικοί μόνο όπου σερβίρεται φαγητό.

Σλοβενία: Από το 2007 εφαρμόζεται απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους - χώροι καπνιστών προβλέπονται για μπαρ και εστιατόρια.

Ισπανία: Από το 2006 ισχύει πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας. Για μπαρ και εστιατόρια μεγαλύτερα από 100 τ.μ. προβλέπονται ξεχωριστοί χώροι καπνιστών- μη καπνιστών. Για χώρους μικρότερους καλείται να αποφασίσει ο ιδιοκτήτης, αλλά στην περίπτωση που δεν ισχύει απαγόρευση του καπνίσματος δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 18.

Σουηδία: Πλήρης απαγόρευση στους χώρους εργασίας και σε μπαρ, εστιατόρια, κλαμπ. Προβλέπονται ειδικοί χώροι για καπνιστές αλλά μόνο το 2% επί του συνόλου των χώρων διασκέδασης διαθέτουν την επιλογή.

Ελβετία: Ισχύει μερική απαγόρευση του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: