29 Ιαν 2012

Δελτίο Τύπου για τη διαδοχή στο συνδυασμό “Μένουμε Αντίπαρο”

logo

Δελτίο Τύπου
Τα μέλη του συνδυασμού  "Μένουμε Αντίπαρο", εφαρμόζοντας στην πράξη τις δημοκρατικές αρχές που μας χαρακτηρίζουν και σύμφωνα με την οργανωτική δομή που διέπει την ομάδα μας, ανακοινώνουμε την ανάληψη των θέσεων του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής ομάδας από τον κ. Σωτήρη Σκούρτη, από τις 26 Ιανουαρίου 2012.
Ο κ. Σκούρτης διαδέχεται τον κ. Παναγιώτη Σφαλαγκάκο, τον πρώτο επικεφαλής και Δημοτικό Σύμβουλο του συνδυασμού.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον καινούριο δημοτικό σύμβουλο. Είμαστε βέβαιοι ότι η θητεία του θα συνεχίσει το έργο του προκατόχου του, δικαιώνοντας τις αρχές της ομάδας μας, αλλά και τους πολίτες που μας στήριξαν.

Εκ του συνδυασμού "Μένουμε Αντίπαρο"

----------------------------------------

Press Release

The members of “Menoume Antiparo”, putting into practice the democratic principles we firmly believe in and also in accordance with our group's organizational structure, wish to announce the assumption of the offices of Municipal Councillor and group leader by Mr Sotiris Skourtis, effective 26 January 2012.

Mr Skourtis succeeds Mr Panayotis Sfalagakos, our group's first leader and first Municipal Councillor.

We wish our new Municipal Councillor every success, and are certain that during his term he will continue the work of his predecessor, serving the principles of our group well and also honouring all those who have supported us.

The “Menoume Antiparo” group

Δεν υπάρχουν σχόλια: