25 Μαρ 2009

Έναρξη της διαδικασίας Επαναλειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ.


Έναρξη της διαδικασίας Επαναλειτουργίας των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε απάντηση των δικών σας κινητοποιήσεων αλλά και της εταιρείας μας, των μελών του ελληνικού κοινοβουλίου, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και ΜΜΕ εθνικών και τοπικών, είχαμε τις ακόλουθες εξελίξεις:

Στις 3.3.09 το Υπουργείο εξέδωσε απόφαση χρηματοδότησης προς την ΕΠΑΨΥ ποσού που καλύπτει τις υποχρεώσεις του 2008. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου, εντός του 2008 καλύφθηκε από την πλευρά του Υπουργείου μόνο το 58% του προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα καλυφθεί τον Απρίλιο του 2009, εφόσον εκταμιευτεί το ένταλμα που αναφέρεται προηγουμένως. Στις 12.3.09 εκταμιεύτηκε μία πρώτη δόση χρηματοδότησης για το 2009, με την οποία κατέστη δυνατή η πληρωμή του 20% των οφειλόμενων προς τους μισθωτούς εργαζόμενους και μέρος των λοιπών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Σκοπός της παύσης λειτουργίας ήταν εξαρχής η γνωστοποίηση σε όλους σας των πολλών και μεγάλων χρηματοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, και η διεκδίκηση και επίτευξη σταθερών και λειτουργικών λύσεων που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα αυτής της προσπάθειας των Κινητών Μονάδων στις Κυκλάδες σε βάθος χρόνου. Η μερική κάλυψη των μεγάλων οικονομικών ελλειμμάτων ήταν πραγματικά κρίσιμη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. Παραμένουν μία σειρά από προβλήματα σε θεσμικό, διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο, για τα οποία θα συνεχίσουμε να πιέζουμε με κάθε τρόπο το Υπουργείο για την επίλυση τους και ελπίζουμε στην διαρκή και πραγματικά μαζική συμπαράσταση σας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχοντας όλοι μας πια μια πραγματική εικόνα της κατάστασης, λαμβάνοντας ξεκάθαρα τα μηνύματα στήριξης και σαν ένδειξη αναγνώρισης της υποστήριξης του έργου μας από όλους σας, αποφασίσαμε την έναρξη της διαδικασίας επαναλειτουργίας των Μονάδων με σκοπό να μην διαταραχθεί περαιτέρω το θεραπευτικό έργο και οι σχέσεις με τους ασθενείς, τους συγγενείς τους και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας.

Η μέχρι τώρα μαζική κινητοποίηση ανέδειξε πλήρως τα προβλήματα που υπάρχουν στην παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στα νησιά μας. Σ’ αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνονται η τακτική και επαρκής χρηματοδότηση από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου, η καθιέρωση ουσιαστικών κριτηρίων διαφάνειας και ποιότητας της φροντίδας και του επιστημονικού έργου των δομών, πέρα από τον διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο, η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και των φορέων και του Υπουργείου, έτσι ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη εκτεταμένη και επώδυνη κρίση στο μέλλον.

Υπενθυμίζουμε ότι η εκπρόσωπος της Ε.Ε. δήλωσε επίσημα στις 14.2.09 ότι: «Έξι χρόνια τώρα η Κομισιόν επισημαίνει στην Ελλάδα το σοβαρό έλλειμμα της χρηματοδότησης από τον δημόσιο προϋπολογισμό των δομών αποκατάστασης ψυχικά ασθενών. Το έλλειμμα θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων αυτών. Η Κομισιόν αποφάσισε, για να προστατεύσει το πρόγραμμα, να διακόψει τη χρηματοδότηση μέχρι να ρυθμιστεί απόλυτα το θέμα». Σχετικές αποφάσεις αναμένουμε να έχουμε στις 6 Απριλίου 2009, ημέρα επίσκεψης του Ευρωπαίου Επίτροπου για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών V. Spidla στην Ελλάδα.

Θέλουμε, τέλος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης και όλων των εργαζομένων, να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου, της νομαρχιακής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των υπηρεσιών υγείας, των τοπικών συλλόγων, του εκπαιδευτικού χώρου, του τύπου και τους χρήστες των Μονάδων μας, που υποστήριξαν και υποστηρίζουν άμεσα και ουσιαστικά, με επιστολές τους, με την δημοσιοποίηση και διατήρηση στην δημοσιότητα του θέματος, με ομόφωνα ψηφίσματα στήριξης, με γενναίες αποφάσεις για χρηματοδότηση των Κινητών Μονάδων σε τοπικό επίπεδο, το έργο και τη σημασία των Κινητών Μονάδων στις Κυκλάδες.

Θεωρούμε ότι οι λήπτες των υπηρεσιών. οι συγγενείς τους και οι τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε λειτουργούν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν πραγματικά ως μέτοχοι του συνταγματικού τους δικαιώματος και αιτήματος για καθολική δωρεάν και ποιοτική κάλυψη των ψυχιατρικών αναγκών και θα είναι συμπαραστάτες μας σ’ αυτή την προσπάθεια. Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί και από την βούληση των τοπικών κοινωνιών και των εκπροσώπων τους να στηρίζουν ηθικά και οικονομικά την λειτουργία των μονάδων σε κάθε νησί. Η επαγρύπνηση πρέπει να υπάρχει απ’ όλους μας και στο μέλλον.


Παναγιώτης Χονδρός

Πρόεδρος ΔΣ ΕΠΑΨΥ


Αν. Καθ. Στέλιος Στυλιανίδης, Επιστημονικός Διευθυντής ΕΠΑΨΥ


Νίκος Συμεωνίδης,

Γενικός Διευθυντής ΕΠΑΨΥ

Μάριος Σταυρογιαννόπουλος, Στέλλα Παντελίδου,

Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επιστημονική Υπεύθυνη

Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας

Δυτικών Κυκλάδων Β.Α Κυκλάδων

Δεν υπάρχουν σχόλια: